Términos de uso de este web

En utilitzar este web, vostè accepta complir les condicions que s’exposen a continuació. Estes condicions afecten tant a la persona física que utilitze este web com a l’empresa en què treballe esta persona i faça ús del web en representació de l’empresa.
Punt 1. PROPIETAT
Este web i el seu contingut és propietat de Bétera Informació.
Punt 2. USOS PERMESOS I LIMITACIONS DE LA INFORMACIÓ
Tot el material gràfic que apareix en este web (gràfics, imatges, botons, etc.) és propietat de Bétera Informació, i el seu ús en este web és merament informatiu, per a consulta. En cap moment es permet l’ús divulgatiu, còpia o conservar el material de cap manera. Totes les imatges estan protegides per les lleis de copyright internacionals.
Punt 3. PROTECCIÓ DE DRETS
Queda completament prohibit guardar, conservar o copiar de cap manera, ja siga digital o físicament, les imatges exposades al web. Es prohibeix qualsevol ús d’estes imatges que no siguen la mera consulta i visualització des del nostre web. En cap cas es permet utilitzar les imatges amb fins comercials.
Bétera Informació es reserva el dret de cancel·lar els permisos atorgats i / o llicències a l’usuari si este no accepta les clàusules d’ús d’este lloc web. Bétera Informació podrà limitar o eliminar la possibilitat d’accés al web i l’usuari estarà obligat a esborrar del seu equip qualsevol gràfic o material pertanyent a Bétera Informació.
Punt 4. FIDELITAT DE LA INFORMACIÓ
Malgrat l’esforç que posem en la realització del web, este pot contenir errors tipogràfics, pel que recomanem a l’usuari assegurar-se o consultar les dades que li semblen al servei d’atenció al client a l’efecte.
En cap cas la informació oferta en este web és contractual. Esta informació pot contenir errors o inexactituds. Per favor, contacte amb nosaltres per confirmar que la informació obtinguda en este web està vigent i és correcta.
Punt 5. ACCÉS AL WEB PER PART DE MENORS D’EDAT
Malgrat el contingut tolerat, o apte per a tots els públics, d’este web, queda terminantment prohibit l’ús a menors d’edat sense la supervisió d’un adult.
En cap moment Bétera Informació és responsable de la utilització, indeguda o no, del web per part d’un menor d’edat.
Punt 6. DESCÀRREGA I ÚS D’IMATGES
La descàrrega d’imatges NO ESTÀ PERMESA, si vostè ho fa està cometent un delicte contra la Propietat Intel·lectual.
Queda prohibida la distribució d’estes o qualsevol imatge d’este web, ja siga per mitjans electrònics, físics, radiofònics, informàtics, etcètera.
L’usuari és l’únic responsable de l’ús de les imatges i material gràfic d’este web. Per tant s’ha d’assegurar que l’ús que fa de les mateixes és legal.
Queda terminantment prohibit l’ús d’imatges o parts d’ella com logotips, grafismes de marques, usos pornogràfics o il·lícits de qualsevol classe, utilitzar per difamar o desprestigiar, i qualsevol ús que puga ferir l’honorabilitat i dignitat de les persones o persona concreta.
Punt 6. IDENTITAT DE BÉTERA INFORMACIÓ
Queda terminantment prohibit utilitzar el logotip de Bétera Informació sense el consentiment per escrit de l’Ajuntament de Bétera. Queda terminantment prohibit utilitzar el nom de Bétera Informació o relacionar esta marca o la institució propietària de la mateixa amb cap altra empresa, esdeveniment, marca comercial, unió d’empreses, etc. sense el consentiment per escrit de la institució propietària de la marca Bétera Informació.
Punt 7. CLÀUSULES FINALS.
Bétera Informació oferix este web i contingut tal com apareix. No ens fem responsables d’errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació ací exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d’este acord.
Bétera Informació no es responsabilitza, més enllà del que marca la llei, de danys a tercers, reclamacions, etcètera. per l’ús de les imatges o el material gràfic de la seua pàgina web.
Per a qualsevol controvèrsia legal l’usuari se sotmet a les lleis espanyoles. Este Acord no estarà regulat per la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes per a la venda internacional de mercaderies, l’aplicació es rebutja expressament.
L’usuari, pel mer fet de l’ús del web i el material ací exposat, accepta este contracte amb un contingut clarament visible i consultable en este web. L’usuari ha d’haver llegit i comprès el contingut i les llicències d’ús que s’inclouen en este contracte.
En cas d’algun dubte o discrepància amb el contingut del mateix, pot realitzar la seua consulta dels termes no entesos i / o abandonar este lloc web sense fer cap ús del material ací exposat.
Bétera Informació.